top of page

Dija është forcë

Edukim shëndetësor - Edukim financiar - Edukim njerëzor - Edukim shpirtëror

Së shpejti!

“Shihe njeriun si një minierë të pasur në gurë të çmuar e me vlerë të pamatshme.

Vetëm EDUKIMI mund t’i nxjerrë në dukje thesaret e tij dhe ta bëjë njerëzimin të përfitojë prej tyre”.

- Bahá’u’lláh -

bottom of page